Województwo kujawsko - pomorskie - najlepsi fachowcy

O województwie kujawsko - pomorskim słów kilka

Województwo kujawsko - pomorskie jest jednym z 16 województw, które ulokowane jest w północno-centralnej części Polski. Podczas reorganizacji podziału kraju w 1998 roku województwo kujawsko - pomorskie powstało z połączenia województw: toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego. Podział instytucji administracyjnych podzielono pomiędzy dwa największe miasta województwa. Organy administracji samorządowej mieszczą się w Toruniu a Bydgoszcz stał się siedzibą wojewody kujawsko pomorskiego.

 

Obszar województwa kujawsko - pomorskiego

Obszar województwa kujawsko - pomorskiego to 17 971,34 km² , co stanowi 5,7% powierzchni kraju. 

Województwo kujawsko - pomorskie leży w północnej części centralnej Polski oraz graniczy z następującymi województwami:

  • łódzkim 
  • mazowieckim
  • wielkopolskim
  • warmińsko-mazurskim
  • pomorskim

Główną częścią województwa są historyczne Kujawy. Od X do XII wieku większość obszaru obecnego województwa należała do pierwszych Piastów. W okolicach XV wieku nastąpił rozwój wielu miast województwa kujawsko - pomorskiego z uwagi na ich lokalizację przy samej Wiśle. Obecność miast na trasie szlaku handlowego spowodowała ich szybkie wzbogacenie się. Szlakiem tym transportowano do portu Gdańsk głównie płody leśne oraz rolne.