Województwo łódzkie - najlepsi fachowcy

O województwie łódzkim słów kilka

Województwo łódzkie jest jednym z 16 województw, a jego stolicą jest Łódź. Obszar tego województwa mieści się w centralnej części kraju i zajmuje powierzchnię 18 218,95 km² . Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku na terenie województwa łodzkiego mieszka około 2,5 mln mieszkańców. 

Sąsiedztwo województwa łódzkiego

Województwo łódzkie jest położone w środkowej części Polsce i graniczy z niżej wymienionymi województwami:

  • kujawsko-pomorskim 
  • mazowieckim
  • opolskim
  • śląskim
  • świętokrzyskim
  • wielkopolskim

Organem samorządowym jest Sejmik Województwa Łódzkiego, który składa się z 33 radnych. Siedzibą tego sejmiku jest miast Łódź. Zadaniem sejmiku wojewódzkiego jest wyłonienie zarządu województwa (5 osobowego), na czele którego stoi marszałek województwa. 

Na trenie województwa znajdują się dwa główne ośrodki przemysłowe:

  • Łódzki Okręg Przemysłowy (dawniej był to przemysł włókienniczy)
  • Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy

Drugi z wyżej wymienionych okręgów podzielony jest na dwa działy. Pierwszy zajmuje się głównie górnictwem i energetyką (teren kopalni Bełchatów) a drugi tradycyjnym przemysłem oraz logistyką.