Województwo lubelskie - najlepsi fachowcy

O województwie lubelskim słów kilka

Województwo lubelskie - jedno z 16 województw, ze stolicą w Lublinie. Miasto to jest równocześnie siedzibą władz wojewódzkich. Obszar ten jest najbardziej wysunietym  na wschód województwem kraju. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego obszar województwa zamieszkuje około 2,14 miliona mieszkańców. Województwo lubelskie zajmuje 8% calego kraju (25 122,49 km²). 

Obszar województwa lubelskiego

Województwo graniczy z dwoma Państwami - Ukrainą i Białorusią. Obszar ten rozciąga się między Bugiem a Wisłą. Lubelskie to aż 47 miast, z czego 4 miasta posiadają prawa powiatu. Pod koniec 2012 roku odnotowano na terenie województwa dość duże bezrobocie, które przekraczało 14 %.

Obszar lubelski może się pochwalić dwoma obromnymi kompleksami leśnymi: puszczą solską oraz lasami janowskimi. Możemy tam znaleźć takie gatunki drzew jak jodła pospolita czy też buk pospolity. Województwo lubelskie to aż 17 parków krajobrazowych oraz 2 parki narodowe: Poleski Park Narodowy oraz Roztoczański Park Narodowy.